ზაზა მგალობლიშვილი

ზაზა არის საქართველოს კარდიოლოგთა კოლეგიის და ევროპის კარდიოლოგიის ასოციაციის წევრი, აკრედიტირებული ტრანსეზოფაგურ ექოკარდიოგრაფიაში. თბილისის მედიცინის ინსტიტუტამდე, ზაზა იყო ჯო ენის სამედიცინო ცენტრის და კლინიკა კარდიონეტის უფროსი კარდიოლოგი.

სპეციალობა კარდიოლოგი
ექსპერტიზის სფერო
  • ტრანეზოფაგური ექოკარდიოგრაფია
ოთახი207
ჩაწერა:Facebook Messenger
(+995 032 2) 900 001
 

თბილისის მედიცინის ინსტიტუტი

უფროსი კარდიოლოგი

კარდიონეტი

უფროსი კარდიოლოგი

ჯო ენის სამედიცინო ცენტრი

უფროსი კარდიოლოგი

კარდიოექსპრესი - გადაუდებელი კარდიოლოგიური სასწრაფო სამედიცინო დახმარება

კარდიოლოგი

კარდიოლოგიის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი

კარდიოლოგი

განათლება

გულის საერთაშორისო სკოლაბერგამო, იტალია

კარდიოლოგიის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი

თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი

დიპლომირებული მედიკოსის საგანმანათლებლო პროგრამა

სერთიფიკატები

ევროპის კარდიო-ვასკულური გამომსახველობითი კვლევების ასოციაცია (EACVI)

აკრედიტაცია ტრანსეზოფაგურ ექოკარდიოგრაფიაში (TEE)

European Heart Journal - Cardiovascular ImagingVolume 19, Issue 6, June 2018, Pages 630–638

Echocardiographic reference ranges for normal left atrial function parameters: results from the EACVI NORRE study

European Heart Journal - Cardiovascular ImagingVolume 18, Issue 2, 1 February 2017, Pages 167–179

Two-dimensional transthoracic echocardiographic normal reference ranges for proximal aorta dimensions: results from the EACVI NORRE study

European Heart Journal - Cardiovascular ImagingVolume 16, Issue 9, September 2015, Pages 1031–1041

Echocardiographic reference ranges for normal cardiac Doppler data: results from the NORRE Study

European Heart Journal - Cardiovascular ImagingVolume 14, Issue 4, April 2013, Pages 303–308

Normal Reference Ranges for Echocardiography: rationale, study design, and methodology (NORRE Study)