სოფო ჯანაშია

სოფო ხელმძღვანელობს თბილისის მედიცინის ინსტიტუტის სტაციონარულ დეპარტამენტს. თიმამდე, სოფო იყო ჯო ენის სამედიცინო ცენტრის და კლინიკა კარდიონეტ პინეოს კარდიოლოგი

თბილისის მედიცინის ინსტიტუტი

სტაციონარული დეპარტამენტის ხელმძღვანელი

კარდიონეტ პინეო

კარდიოლოგი

ჯო ენის სამედიცინო ცენტრი

კარდიოლოგი

განათლება

ჯო ენის სამედიცინო ცენტრი

რეზიდენტურა კარდიოლოგიაში

თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი

დიპლომირებული მედიკოსის საგანმანათლებლო პროგრამა