ოთარ რუხაძე

ოთარი ხელმძღვანელობს თბილისის მედიცინის ინსტიტუტის კარდიოქირურგიულ განყოფილებას.

კლინიკური შემთხვევები

თბილისის მედიცინის ინსტიტუტი

კარდიოქირურგიული განყოფილების ხელმძღვანელი

ჰელსიკორი

კარდიოქირურგი

ბოხუას სახელობის კარდიოვასკულარული ცენტრი

კარდიოქირურგი

თბილისის გულის ცენტრი

კარდიოქირურგი

ჯო ენის სამედიცინო ცენტრი

მოზრდილთა კარდიოქირურგიის უფროსი, სამედიცინო უნივერსიტეტის კარდიოქირურგის მოდულის ხემძღვანელი

ჯო ენის სამედიცინო ცენტრი

კარდიოქირურგი

ჟვანიას სახელობის სამედიცინო ცენტრი

ქირურგი კონსულტანტი

ექიმთა დახელოვნების ინსტიტუტი

პროფესორის ასისტენტი

განათლება

თბილისის სამედიცინო აკადემია

დიპლომირებული მედიკოსის საგანმანათლებლო პროგრამა

ჯო ენის სამედიცინო ცენტრი

რეზიდენტურა კარდიოქირურგიაში