ნინო კრავეიშილი

ნინო თბილისის მედიცინის ინსტიტუტის უფროსი ნევროლოგია

სპეციალობა ნევროლოგი
ექსპერტიზის სფერო
  • კლინიკური ნევროლოგია
  • კლინიკური მედიცინა
ოთახი210
ჩაწერა:Facebook Messenger
(+995 032 2) 900 001
   

კლინიკური შემთხვევები

თბილისის მედიცინის ინსტიტუტი

უფროსი ნევროლოგი

ჯო ენნის სახელობის სამედიცინო ცენტრი

ნევროლოგი

სს სამედიცინი კორპორაცია ``ევექსი``

ნევროლოგი

სს სამედიცინი კორპორაცია ``ევექსი``

სპიკერი/ტრენერი

ნიუვიჟენ უნივერსიტეტი

ლექტორი

საქართველოს უნივერსიტეტი

ლექტორი

აქსამედიქალი

ნევროლოგი

კლინიკა“ კარდიონეტი“

ნევროლოგი

წმ იოანე მოწყალის პრივატ კლინიკა

ნევროლოგი

სადაზღვეო კომპანია ``არდი ჯგუფი``

ოჯახის ექიმი

განათლება

თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი

მაგისტრთან გათანაბრებული

თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი

დოქტორის აკადემიური ხარისხი

ტრეინინგები

ამერიკის შეერთებული შტატების სამედიცინო ლიცენზიების გამოცდა

USMLE მე-2 საფეხური

თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი

რეზიდენტურა ნევროლოგიაში /სტიპენდიანტი

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს პროფესიული განვითარების საბჭო

ნევროლოგია (სერთიფიკატის N004093)

საქართველოს ძილის მედიცინის და კლინიკური ელექტროფიზიოლოგიის ასოციაცია

ციფრული და კლინიკური ელექტროენცეფალოგრაფიის სრული სასწავლო კურსი

KAP BUSINESS LABORATORY

მომსახურების მაღალი ხარისხი

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს პროფესიული განვითარების საბჭო

საოჯახო მედიცინა (სერთიფიკატის N013131)

კონგრესი CardioSleep 2015, საფრანგეთი/პარიზი

კარდიოლოგია და ძილის აპნოე

GIMPHA-ს მეოთხე საერთაშორისო სამედიცინო კონფერენცია

ნეიროვასკულური დაავადებები, თავის ტკივილი, მიოპათია.

თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის მოლეკულური და სამედიცინო გენეტიკის დეპარტამენტი

ადამიანის გენომი და ჯანმრთელობა – პირველი საერთაშორისო კონფერენცია საქართველოში

The angels initiativeმაინცი, გერმანია

სტიპენდიები და ჯილდოები

თსსუ

რეზიდენტურის კურსი ნევროლოგიაში

V-საერთაშორისო კონფერენცია ტკივილის მულტიდისციპლინური მართვა, თანამედროვე მიდგომები

პირველი ადგილი
MTHFR გენის C677T პოლიმორფიზმთან ასოცირებული ეპიგენეტიკური ცვლილებები და მისი კავშირი შაკიკის განვითარების რისკთან საქართველოს პოპულაციაში.
პოსტერ პრეზენტაცია

სამეცნიერო ფორუმები

ადამიანის გენომი და ჯანმრთელობა - პირველი საერთაშორისო კონფერენცია საქართველოში

ეპიგენეტიკა და ტკივილი : არსებული და პროსპექტული პრობლემების განხილვები განხილვები

ადამიანის გენომი და ჯანმრთელობა - მეორე საერთაშორისო კონფერენცია საქართველოში

MTHFR გენის C677T  პოლიმორფიზმთან ასოცირებული ეპიგენეტიკური ცვლილებები და მისი კავშირი შაკიკის განვითარების რისკთან საქართველოს პოპულაციაში.

V-საერთაშორისო კონფერენცია ტკივილის მულტიდისციპლინური მართვა, თანამედროვე მიდგომები

MTHFR გენის C677T პოლიმორფიზმთან ასოცირებული ეპიგენეტიკური ცვლილებები და მისი კავშირი შაკიკის განვითარების რისკთან საქართველოს პოპულაციაში.
პოსტერ პრეზენტაცია

ბერიტაშვილის საუბრები

HDAC როგორც პოტენციური თერაპიული სამიზნე ქრონიკული ტკივილისმართვის