გიორგი კაჭახიძე

გიორგი არის თბილისის მედიცინის ინსტიტუტის დირექტორი, ის ხელმძღვანელობს კლინიკის რადიოლოგიურ დეპარტამენტს. თიმამდე, გიორგი ორმაგი სპეციალობით (კარდიოლოგია, რადიოლოგია) მუშაობდა თოდუას კლინიკაში და იყო ჯო ენის სამედიცინო ცენტრის კარდიოლოგი.

სპეციალობა კარდიოლოგი
ექსპერტიზის სფერო
  • გულის და კორონარული არტერიების კომპიუტერული ტომოგრაფია
ოთახი103
ჩაწერაFacebook Messenger
(+995 032 2) 900 001
 

თბილისის მედიცინის ინსტიტუტი

დირექტორი, რადიოლოგიური დეპარტამენტის ხელმძღვანელი

თოდუას კლინიკა

რადიოლოგი, კარდიოლოგი

ჯო ენის სამედიცინო ცენტრი

კარდიოლოგი

განათლება

თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

დოქტორანტურა

თოდუას კლინიკა

რეზიდენტურა რადიოლოგიაში

ჯო ენის სამედიცინო ცენტრი

რეზიდენტურა კარდიოლოგიაში

დავით ტვილდიანის სამედიცინო უნივერსიტეტი

დიპლომირებული მედიკოსის საგანმანათლებლო პროგრამა

ტრეინინგები

ლონგვიუს რადიოლოგიური კლინიკალონგვიუ, აშშ

ლეიდენის საუნივერსიტეტო კლინიკალეიდენი, ნიდერლანდები

რადიოლოგიური დეპარტამენტი

გროსჰადერნის საუნივერსიტეტო კლინიკამიუნხენი, გერმანია

რადიოლოგიური დეპარტამენტი

გამოცდები

აშშ-ს სამედიცინო ლიცენზიის გამოცდა (USMLE)

II დონე – 87 ქულა

აშშ-ს სამედიცინო ლიცენზიის გამოცდა (USMLE)

I დონე – 90 ქულა